ΑΒΕΚΤ e-opac Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σερρών

ΑΒΕΚΤ e-opac Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σερρών

Η εφαρμογή ΑΒΕΚΤ e-opac για τη διαχείριση και τη διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών.