ΑΒΕΚΤ e-opac Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου

ΑΒΕΚΤ e-opac Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου

Η εφαρμογή ΑΒΕΚΤ e-opac για τη διαχείριση και τη διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου.