ΑΒΕΚΤ e-opac Δημόσιας Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης

ΑΒΕΚΤ e-opac Δημόσιας Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης

Η εφαρμογή ΑΒΕΚΤ e-opac για τη διαχείριση και τη διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης.