ΑΒΕΚΤ e-opac Δημόσιας Βιβλιοθήκης Κόνιτσας

ΑΒΕΚΤ e-opac Δημόσιας Βιβλιοθήκης Κόνιτσας

Η εφαρμογή ΑΒΕΚΤ e-opac για τη διαχείριση και τη διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κόνιτσας.