ΑΒΕΚΤ

ΑΒΕΚΤ

Ο δικτυακός τόπος για το σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ που αναπτύσσεται από το 1986 από το ΕΚΤ, για την ολοκληρωμένη αυτοματοποίηση βιβλιοθηκών και τη διάθεση βιβλιογραφικών δεδομένων. Πρόκειται για το πλέον διαδεδομένο λογισμικό βιβλιοθηκών στην Ελλάδα, το οποίο έχει διατεθεί και εγκατασταθεί, μέχρι σήμερα, σε περισσότερες από 2.500 βιβλιοθήκες.