Πανδέκτης

Πανδέκτης

Ο Πανδέκτης περιλαμβάνει σημαντικές ψηφιακές συλλογές ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Επισκεφθείτε τις ολοκληρωμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες ψηφιακές συλλογές, πραγματοποιήστε αναζητήσεις σύμφωνα με τις ανάγκες σας και χρησιμοποιήστε τα τεκμήρια που διατίθενται ελεύθερα.