Εργάνη - Ιστορικό Αρχείο Αιγαίου

Εργάνη - Ιστορικό Αρχείο Αιγαίου

Το αποθετήριο «Εργάνη» αναδεικνύει τεκμηριωμένο αρχειακό υλικό που αποτυπώνει 200 χρόνια τοπικής ιστορίας, πολιτισμού και επιχειρηματικότητας στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Το αποθετήριο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ιστορικό Αρχείο Αιγαίου "Εργάνη".