Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο για την Ακρόπολη

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο για την Ακρόπολη

Το αποθετήριο συγκεντρώνει εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την Ακρόπολη. Εκπαιδευτικοί, μαθητές και οικογένειες μπορούν να πλοηγηθούν στο αποθετήριο και να εμπλουτίσουν τόσο το μάθημα στο σχολείο, όσο και την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και στο μουσείο της Ακρόπολης.