Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λεβαδείας παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε βιβλία, συλλογές και εφημερίδες, με σημαντική εκπαιδευτική και πολιτιστική αξία. Το υλικό αυτό διατίθεται ελεύθερα στο Διαδίκτυο σε φιλικό περιβάλλον πλοήγησης και ανάγνωσης όχι μόνο στους χρήστες της βιβλιοθήκης, αλλά και σε εκπαιδευτικούς, επιστήμονες, ερευνητές, φοιτητές, μαθητές και το ευρύ κοινό.