Αποθετήριο Ζωφόρου του Παρθενώνα

Αποθετήριο Ζωφόρου του Παρθενώνα

Το Αποθετήριο της Ζωφόρου του Παρθενώνα παρουσιάζει ένα μοναδικό έργο τέχνης, που αξιοποιεί τις τεχνολογίες του Διαδικτύου για την ανάδειξη και προβολή πολιτιστικού περιεχομένου. Το Αποθετήριο αναπτύχθηκε από το ΕΚΤ και την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ).