Αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ

Αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ

Το Αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ περιέχει υλικό που παράγεται μέσα από δράσεις που αφορούν στο Ελεύθερο Λογισμικό, τις Ανοικτές Τεχνολογίες και το Ανοικτό Περιεχόμενο από την Εταιρία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, τα μέλη της, τις κοινότητες, αλλά και μεμονωμένους δημιουργούς. Μελέτες, οδηγοί, παρουσιάσεις, εικόνες και βίντεο διατίθενται μέσα από ένα ψηφιακό περιβάλλον, κάνοντας εύκολη την πλοήγηση & εύρεση του σχετικού υλικού.