Τετράδια Εργασίας

Τετράδια Εργασίας

Τα Τετράδια Εργασίας παρουσιάζουν τα ερευνητικά αποτελέσματα του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών/Τμήμα Νεοελληνικών Ερευνών του ΕΙΕ. Εκδίδονται από το 1982 και διατίθενται online από το 2009.