Τεκμήρια

Τεκμήρια

Τα Τεκμήρια δημοσιεύουν επιστημονικά άρθρα από το ευρύτερο γνωστικό πεδίο της αρχαιογνωσίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην αρχαία ιστορία, την επιγραφική, τη νομισματική, την τοπογραφία και την ιστορική γεωγραφία, καθώς και στη δημοσίευση, αναδημοσίευση ή αξιοποίηση επιγραφικών και νομισματικών τεκμηρίων. Εκδίδεται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Τμήμα Ελληνικής & Ρωμαϊκής Αρχαιότητας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών από το 1995, ενώ η ηλεκτρονική του έκδοση από το 2008, με 11 τόμους Ανοικτής Πρόσβασης.