Σύγκριση

Σύγκριση

Το περιοδικό Σύγκριση / Comparaison / Comparison δημοσιεύει μελέτες με θέμα την σύγκριση της ελληνικής λογοτεχνίας με ξένες λογοτεχνίες και με τις καλές τέχνες. Εκδίδεται σε συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας που ιδρύθηκε το 1987 με σκοπό την ενίσχυση και οργάνωση της έρευνας και της διδασκαλίας της Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας στην Ελλάδα.