Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση

Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση

Το επιστημονικό περιοδικό Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση δημοσιεύει πρωτότυπες εργασίες, οι οποίες κυρίως προωθούν τη σύνδεση της έρευνας με την εκπαιδευτική πράξη καθώς και εργασίες επισκόπησης σημαντικών θεμάτων της εκπαίδευσης. Η έκδοσή του πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης από τον Οκτώβριο του 2013, μόνον ηλεκτρονικά.