Ο Ερανιστής

Ο Ερανιστής

Ο Ερανιστής δημοσιεύει πρωτότυπες συμβολές στη μελέτη του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και γενικότερα στην ιστορία της παιδείας και των ιδεών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη περί τον 18ο αιώνα. Εκδίδεται από τον Όμιλο Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού από το 1963. Η ψηφιακή του έκδοση αρχίζει το 2011, όπου 9 τόμοι διατίθενται με Ανοικτή Πρόσβαση και 19 ακόμη το 2014.