Μνήμων

Μνήμων

Το επιστημονικό περιοδικό Μνήμων περιλαμβάνει πρωτότυπες μελέτες με αντικείμενο κυρίως την ιστορία του Νέου Ελληνισμού, θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν στην Ιστορία ως επιστήμη. Εκδίδεται από την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού από το 1971 και από το 2011 γίνεται ηλεκτρονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης, σε συνεργασία με το ΕΚΤ.