Μακεδονικά

Μακεδονικά

Αντικείμενο των Μακεδονικών είναι η περισυλλογή, καταγραφή, ταξινόμηση, διατήρηση, μελέτη και δημοσίευση παντός γλωσσικού, αρχαιολογικού, αρχειακού, λαογραφικού υλικού που σχετίζεται με τη Μακεδονία. Η ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού υλοποιείται από το 2011 σε συνεργασία με την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, η οποία εκδίδει τα Μακεδονικά από το 1940.