Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωτικό Δελτίο

Το Ενημερωτικό Δελτίο του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών/Τμήμα Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών αποτελεί την ενημερωτική περιοδική έκδοση που παρουσιάζει τις ερευνητικές και επιστημονικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου. Εκδίδεται ανελλιπώς από το 1990, ενώ βρίσκεται online από το 2009. 13 τόμοι διατίθενται με Ανοικτή Πρόσβαση και 24 ακόμη το 2014.