Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Το Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρίας (ΔΧΑΕ) είναι ένα διεθνούς εμβέλειας επιστημονικό περιοδικό σε θέματα Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης στην Ελλάδα. Εκδίδεται σε συνεργασία με τη Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, ενώ βρίσκεται online από το 2011, με 46 τόμους Ανοικτής Πρόσβασης.