Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΤ

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΤ

Η Βιβλιοθήκη προσφέρει αναζήτηση και πρόσβαση σε συλλογές και υπηρεσίες. Απομακρυσμένα μέσω διαδικτύου το κοινό πραγματοποιεί αναζήτηση σε ελεύθερης πρόσβασης περιοδικά και πηγές στο διαδίκτυο και χρησιμοποιηεί τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την αναζήτηση διεθνούς βιβλιογραφίας, citation index & βιβλιομετρικών δεικτών και την παραγγελία πλήρων κειμένων. Από τον χώρο της Βιβλιοθήκης K. Θ. Δημαράς, εκτός των παραπάνω, προσφέρεται επιτόπια πρόσβαση στο σύνολο των συλλογών (εντύπων και ηλεκτρονικών συνδρομητικών) μέσα από το ηλεκτρονικό αναγνωστήριο ή συνδεόμενοι μέσω του free WiFi.