ΟpenEKT

ΟpenEKT

Το OpenEKT είναι ένα microsite του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης με στόχο τη γνωριμία με την Ανοικτή Στρατηγική του ΕΚΤ. Διαφορετικά, ένας σύντομος δρόμος για να ενημερωθεί κανείς σχετικά με δράσεις του ΕΚΤ, εστιασμένες στην ανοικτότητα (openness).