Ελληνίδες ερευνήτριες

Ελληνίδες ερευνήτριες

Ο δικτυακός τόπος της Χαρτογράφησης των Ελληνίδων ερευνητριών. Περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του έργου "Χαρτογράφηση του Επιστημονικού Χώρου του Ελληνικού Γυναικείου Ερευνητικού Δυναμικού" που υλοποίησε το ΕΚΤ και στόχευε στην ποσοτική και ποιοτική καταγραφή των Ελληνίδων ερευνητριών που απασχολούνται σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.