Η Ζωφόρος του Παρθενώνα

Η Ζωφόρος του Παρθενώνα

Η ζωφόρος του Παρθενώνα, ένα μοναδικό έργο τέχνης, παρουσιάζεται σε έναν δικτυακό τόπο που αξιοποιεί τις τεχνολογίες του Διαδικτύου για την ανάδειξη και προβολή πολιτιστικού περιεχομένου. Η εφαρμογή της ψηφιακής αναπαράστασης της Ζωφόρου του Παρθενώνα, η οποία αναπτύχθηκε από το ΕΚΤ σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, διαθέτει και ψηφιακά διαδραστικά παιχνίδια για παιδιά.